Fonksiyonel Tıp

Kişiye Özel Sağlık

Online Randevu

Fonksiyonel Tıp Nedir?

Fonksiyonel tıp kişiye özel, hasta odaklı, bilime dayalı tıbbi bir yaklaşım olup hastayla doktorun optimal sağlığa ulaşmak ve hastalığın altında yatan kök nedenleri bulmak için iş birliği yapması esasına dayanır.

Fonksiyonel tıp klasik tıp dilinden farklı değildir. Ancak klasik tıp’ta olmayan bir yaklaşımın kronik hastalıklara uygulanmasıdır. Kişiye özel temel biyolojik dengesizlikleri kişinin kendi genetik, biyokimyasal, fizyolojik yapısı ile yaşam tarzı alışkanlıklarını göz önünde bulundurarak düzeltilmesi prensibine dayanır. Bunu yaparken biyokimya , moleküler biyoloji,genetik, epi genetik, fizyoloji, toksikoloji, mikrobiyoloji, epidemiyoloji gibi birçok tıbbi bilimdeki son araştırmalardan yararlanır. Böylece aynı zamanda birbirinden farklı birçok temel biyolojik dengesizliği düzeltmek imkanı sağlar. Kişiye özgü olmak şartı ile hastayla el ele vererek hastalığın altta yatan nedenlerini bularak kronik kompleks hastalıkların önlenmesi, erken safhada saptanmasını sağlar.

Alternatif tıp yaklaşımı değildir. Ancak hem klasik tıp hem alternatif tıp yakla-şımı ile yakın ilişkide olup kişiye bütüncül yaklaşır. Fonksiyonel konsepti ve uygulaması son 30 yılda hastalıkların oluşma yollarının (örn:enflamasyon,oksidatif stres) diyet, stres, fiziksel aktivite, çevresel toksinlerin hastalık oluşumundaki rollerinin bilimsel olarak saptanmasıyla gelişmiştir. Böylece her hasta tek bir kompleks olarak değerlendirilerek hastalığın oluşturan nedenler kişiye özgü olarak ortaya çıkarılır ve ve kişiye özgü tedavi planlanır.