DNA Sports

Epigenetik Haritalama

Online Randevu

DNA Sports

Spor genom araştırmaları genetik varyantlar ve sporcu eğitimi arasında birçok güçlü bağlantı olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bazı genetik varyantlar atletik performans için avantaj yaratır, yaralanma riskini artırır veya iyileşme sürecine olumlu/olumsuz katkıda bulunabilir. Bu nedenle özellikle performans sporcularının atletik potansiyelini optimal seviyelere taşıyabilmesi için genetik profillerine en uygun seçimleri yapmaları önemlidir.
DNA Sport testi, performans sporcularının yanı sıra fitness potansiyelini geliştirmek, belli bir kondisyona girmek ve kendisi için en doğru spor programını uygulamak isteyen bireyler için de tavsiye edilir. Bireylerin egzersizlere verecekleri potansiyel yanıtları inceler, sakatlıklara yatkınlıklar ve optimal faydayı sağlayacak antrenman seçimleri konusunda rehberlik yapar. Bunun yanı sıra antremanlar arası nasıl bir dinlenme süreci yaşanması gerektiğine, enerji ve beslenme durumlarını nasıl yöneteceklerine dair öneriler sunar.

DNA Sport aşağıdaki alanlarda genetik analiz sunar:

• Yaralanma riski
• İyileşme/Toparlanma
• Güç potansiyeli
• Dayanıklılık potansiyeli
• Performans
• Kan akışı, solunum
• Kas-iskelet özellikleri
• Egzersiz sırasında oluşan ve kullanılan enerji
• İdeal antrenman zamanı

DNA Sport Testi ile Spor, Egzersiz ve Beslenme Yönetimi

DNA Sport testi; atletik performans, dayanıklılık ve güç ile ilişkili genetik varyasyonların yanı sıra yaralanma ve iyileşme/toparlanma süreçlerini etkileyen değişkenleri analiz eder. Analiz sonuçları yapılan/seçilen spor dalındaki antrenman şeklini optimize etmeye ve kişiselleştirmeye yardımcı olmak için bir rehber olarak kullanılır.

DNA Health Testiyle Analiz Edilen Biyolojik Alanlar

Herhangi bir spor dalında başarı elde etmek için genetiğin de bir parçası olduğu çok sayıda faktörün bir arada ve uyumlu çalışması gerekir. Bu alanlara ilişkin verilen bilgiler doğrultusunda egzersiz seanslarından mümkün olan en yüksek düzeyde fayda elde etmek ve egzersiz programını kişiye özel programlamak mümkün olacaktır.

Yaralanma ve İyileşme: Araştırmalar, bazı genetik varyasyonların bireylerin yaralanma riskini önemli ölçüde artırdığını ya da azalttığını, iyileşme ve toparlanma sürecinde önemli rol oynadığını ortaya koymuştur.

Performans: Aynı antrenmanları yapan bireylerde gözlemlenen farklı atletik performanslar genetik faktörlerle açıklanabilmektedir.

Kafein metabolizması: Orta dozdaki kafeinin hem sprint hem de dayanıklılık performansını artırdığı bilinmektedir. CYP1A2 geni, kafeini metabolize eden ana enzimlerden biridir. Kahve gibi kafeinli içeceklerin orta-yüksek alımı, kalp hastalığı riskinin artmasıyla ilişkilidir.

DNA Sport testinde incelenen bu genetik faktörler, bireyin belirli egzersiz türlerine vereceği yanıtları belirlemektedir. Sonuçlar, dayanıklılık veya güç odaklı en iyi sonuçları kazandıracak egzersiz türüne odaklanmayı sağlar.

Tuz hassasiyeti: AGT ve ACE genleri, sodyum alımının kan basıncına (tansiyon) etkisi ile ilişkilidir. Yüksek miktarda tuz alımı, kan basıncında ani artışlara neden olabilir.

İdeal antrenman zamanı: CLOCK genetik varyasyonu, insan biyolojik saatinin önemli bir unsurudur ve metabolik sistemde önemli rol oynar. Biyolojik saatin antrenman saati seçimlerini ve dolayısıyla performansı nasıl etkileyeceği hakkında gösterge sunar.

DNA Sport genetik testi aşağıdaki biyolojik alanlara ait genetik. varyasyonları analiz eder:

• Enflamasyon
• Oksidatif stres
• Yumuşak dokuların yapısal bütünlüğü
• Kan basıncı ve oksijenasyon
• Kardiyopulmoner kapasite
• Kas lifi tipi ve kemik kompozisyonu
• Dayanıklılık /aerobik kapasite
• Kafein metobalizması
• Tuz hassasiyeti