DNA Skin

Epigenetik Haritalama

Online Randevu

DNA Skin

DNA Skin testi, cilt sağlığı ve yaşlanmasında rol oynayan kollajen oluşumu, güneş ve UV ışınlarına karşı koruma, enflamasyon, oksidatif stres ve etkileri gibi kritik alanlarla ilişkili genler üzerindeki varyasyonları analiz eder. Yaşlanmanın görünür etkilerini bireyin DNA yapısına uygun müdahalelerle yok etmeyi amaçlar.
DNA Skin testinin sonuçlarına göre hazırlanan yaşam tarzı, beslenme, nutrasötik ve dermokozmetik (kozmesötik) öneriler, cilt bakımı, cilt sağlığının iyileştirilmesi ve yaşlanmanın gözle görülür belirtilerinin azaltılması için bireye rehber olur.

DNA Skin aşağıdaki alanlarda genetik analiz sunar:

• Güneşe duyarlılık ve pigmentasyon
• Cildin sıkılığı ve elastikiyetine bağlı kollajen oluşumunun ve parçalanmasının regülasyonu
• Güneş hasarı, koruma ve onarım mekanizmaları
• Oksidatif strese karşı korunma
• Genel cilt hassasiyeti

DNA Skin ile Cilt Bakımı ve Cilt Sağlığı Yönetimi

Bazı gen varyasyonları cilt sağlığı, cilt hassasiyeti, cildin erken yaşlanması ve hızlı kırışması ile doğrudan ilişkilidir. DNA Skin testi ile analiz edilen bu genlerin hangi alanlara nasıl etki ettikleri konusunda detaylı bir değerlendirme yapılır ve bireyin genotipine göre dizayn edilmiş dermokozmetik, beslenme, diyet ve yaşam tarzı önerileri sunulur.

DNA Skin Testiyle Analiz Edilen Biyolojik Alanlar

Sıkılık ve elastikiyet: Hücre dışı matrisin yeniden şekillenmesi ile ilgili gen varyasyonları, cildin hızlı yaşlanma eğiliminden sorumlu olabilir. Bu alandaki genler, hücre büyümesinin regülasyonu ve doku reformasyonunda rol oynamaktadır. Test edilen SNP’ler UV ışınları ve oksidatif strese bağlı hızlı yaşlanma ile ilişkilendirilir.

Güneş hassasiyeti ve pigmentasyon: Bu alanda
test edilen gen varyantları normal pigmentasyon ve pigmentasyonun cildi güneşin zararlı etkilerine karşı koruması ile ilişkilendirilmiştir. Özel bir tür melanin olan cilt pigmenti (renk) üretme kabiliyeti, melanin üretimine katılan genlere bağlıdır. Bazı gen varyantları da feomelanin pigmentinin artışı ile ilişkilidir. Feomelaninin yüksek miktarda olması cilt hassasiyetini artırır. Bu nedenle güneş ve UV ışınlarına maruz kalma durumunda görülen hasar daha kalıcı olur.

Güneş hasarı, koruma ve onarım: Bazı genler zarar görmüş DNA’nın onarılmasına yardımcı olur ve böylece hücresel hasara karşı koruma sağlar. Bu alanda test edilen genler de DNA’nın korunmasında ve onarımında önemli bir rol oynar. Varyantlar, UV ışınlarının neden olduğu yaşlanma riskinin artmasıyla ilişkilendirilir. Bu genlerdeki varyasyonlar hasarın onarılmasındaki etkinliği düşürür.

Oksidatif stres ve etkilerinden korunma: Bu alanda test edilen genler, serbest radikalleri temizleyen ve oksidatif strese karşı koruyan önemli antioksidan enzimleri kodlar. Serbest radikaller, DNA ve hücrelerimize zarar verebilecek, oksidatif stresin artmasına neden olan yüksek oranda reaktif moleküllerdir.
Bu, vücuttaki yaşlanma süreçleriyle ilgilidir; daha hızlı kırışıklık oluşma ve cildin erken yaşlanma riskini artırabilir.

Detoksifikasyon ve cilt hassasiyeti: Bu alanda test edilen genler, ortamdaki toksinlerin vücuttan atılması sürecinde kullanılan detoksifikasyon enzimlerini kodlar. Hücresel hasar ve hızlı yaşlanma riski ile ilişkilendirilmiştir.

Enflamasyon: Enflamasyon vücudun bağışıklık ve doku iyileşmesinde hayati tepkisidir. Canlı dokunun her türlü canlı, cansız yabancı etkene veya içsel/dışsal doku hasarına verdiği hücresel, sıvısal ve vasküler (damarsal) bir seri vital yanıttır. Cilt hassasiyeti ile ilişkilidir ve erken yaşlanmayı hızlandırabilir. Enflamatuar maddelerin salınımı, enflamasyonu yönlendiren genler tarafından kontrol edilir.

DNA Skin genetik testi aşağıdaki cilt sağlığı ve yaşlanmasında rol oynayan kritik alanlarla ilişkili bilimselliği kanıtlanmış ve öneme
haiz genleri analiz eder:

• Oksidatif Stres
• Detoksifikasyon ve Cilt Hassasiyeti • Enflamasyon
• Sıkılık ve Elastikiyet
• Güneş Hassasiyeti ve Pigmentasyon • Güneş Hasarı, Koruma ve Onarım