DNA Hormon

Epigenetik Haritalama

Online Randevu

DNA Hormon

Östrojen hormonu hem kadınlarda, hem de erkeklerde bulunmakla birlikte kadınlardaki düzeyi daha yüksektir ve “kadınlık hormonu” olarak da adlandırılır. Eksikliği ya da fazlalığı sağlığı etkiler. Bu nedenle vücuttaki östrojen hormonunun dengesi hem kadınlarda hem de erkeklerde sağlık için çok önemlidir. Kadınlarda üreme sisteminin düzenlenmesi ile ilgili hayati öneme sahip olan östrojen hormonu; kemik sağlığı, saç ve cilt sağlığı, kalp ve
damar hastalıkları, cinsel sağlık gibi pek çok alanda sağlığı etkiler.

Araştırmalar, östrojene maruz kalma süresinin meme kanseri gelişiminde güçlü bir risk faktörü olduğunu göstermiştir. Bazı genlerdeki varyasyonlar östrojenlere, östrojen metabolitlerine ve diğer karsinojenlere yaşam boyu daha fazla maruz kalan bireyleri belirlemeye yardımcı olur. Östrojenin nasıl metabolize edildiğine etkisi olan genleri analiz eden dnaOestrogen testi, bireyde başta meme kanseri gelişimi riskinin yönetilmesi olmak üzere endometriosis, adet öncesi sendromlar, uterin fibroid tümörler gibi östrojen kaynaklı hassasiyetleri olan kadınlara rehberlik eder. Diyet ve yaşam tarzında olması gereken değişiklikleri
yönlendirerek, hormon müdahalesine kılavuzluk yapar.

dnaOestrogen aşağıdaki alanlarda genetik analiz sunar:

  • Faz 1 detoksifikasyon
  • Faz 2 detoksifikasyon
  • Oksidatif stres
  • HRT, Oral kontraseptifler, biyo-özdeş takviyeler ve in vitro fertilizasyon ile ilişkili kişisel risk faktörleri
  • Risk altındaki bireyler için risk yönetim stratejileri

dnaOestrogen ile Östrojen Metabolizması Yönetimi

dnaOestrogen testi bireyin östrojen metabolizmasındaki genetik profilini analiz ederek,
diyet ve yaşam tarzında olması gereken değişiklikleri belirler ve hormon müdahalesine rehberlik eder. Böylece gen varyantlarının östrojen detoksifikasyonunda olası yetersizlikleri gösterilir ve
bireye özel ek destek önerileri sunulur.

Östrojen metabolizması ve fonksiyonu hem erkeklerde hem de kadınlarda kritik önem taşımaktadır. dnaOestrogen testi östrojen metabolizması ve detoksifikasyonunu analiz ederek beslenme, yaşam tarzı ve hormon müdahalesi konusunda rehberlik yapar.

dnaOestrogen Testiyle Analiz Edilen Alanlar

Oksidatif stres: Oksidatif stres kemik kaybına yol açan sebeplerin başında gelmektedir. Araştırmalar östrojen düzeylerindeki azalmanın, hücrede reaktif oksijen türlerinin birikimine ve antioksidan savunma sisteminde baskılanmaya yol açıp oksidatif stres oluşturarak osteoklast hücrelerini harekete geçirdiğini ve sonuç olarak kemik rezorbsiyonunu başlattığını göstermektedir.

Detoksifikasyon: Östrojen, bir hormon olmasının yanında, bir antioksidan olarak da kemik dokusunu oksidatif reaksiyonlara karşı korur. Araştırmalar bazı antioksidan moleküllerin azalmış düzeylerinin osteoporoz ve kemik kaybı ile ilişkili olduğu göstermektedir.

Metilasyon: DNA metilasyonu en temel epigenetik mekanizmalardan biridir. Analiz yöntemleri sayesinde metilasyonun farklı rollerinin ortaya çıkması, özellikle hastalıklar üzerindeki etkilerinin keşfedilmesini kolaylaştırmıştır. DNA’nın kimyasal değişimi birçok hastalığın temelinde yatan sorunları oluşturabilmektedir. Bu nedenle DNA metilasyonunun ilgili analizleri hastalıkların patogenezinin aydınlatılmasına katkı sağlamaktadır.

dnaOestrogen testi aşağıdaki alanlara ait bilimselliği kanıtlanmış önemli genleri analiz eder:

  • Metabolizma
  • Detoksifikasyon
  • Enflamasyon
  • Oksidatif stres
  • Metilasyon