DNA Health

Epigenetik Haritalama

Online Randevu

DNA Health

“Nutrigenetik”, gen varyantlarının hem besin alımı ve metabolizması üzerindeki etkilerinin hem de sağlık üzerindeki etkilerinin araştırılmasıdır. “Nutrigenomik” ise besinlerin ve çevresel faktörlerin genom, proteom ve metabolom üzerindeki etkilerinin araştırılmasıdır. Belirli bir diyetin ve çevresel faktörlerin gen ekspresyonlarını nasıl artırdığını veya baskıladığını açıklar.

Nutrigenomik araştırmalar, bireye özgü hazırlanmış beslenme önerileri ve yaşam şekli değişikliklerinin çeşitli hastalık riskleriyle ilişkili gen ekspresyonları üzerinde önemli etkileri bulunduğunu göstermektedir.

Nutrigenetik ve Nutrigenomik araştırmaların yapıldığı, DNA Health testi beslenme danışmanlığı ve kronik hastalıkların yönetimi için en temel bilgileri sağlar. Fonksiyonel tıp testleriyle birleştirilerek kullanılmak üzere sonuçlar verir.

DNA Health genetik testiyle analiz edilen varyasyonlar;

  • Osteoporoz,

  • Kanser

  • Nöral tüp defektleri,

  • Kardiyovasküler hastalıklar,

  • Diyabet gibi çeşitli kronik hastalıklarla

    ilişkilidir.

 

DNA Health Testi ile Beslenme Danışmanlığı ve Hastalık Riskleri Yönetimi

DNA Health genetik testiyle, genlerde görülen ve bireyin kronik hastalık geliştirme veya hastalık riski ile ilişkilendirilebilen polimorfizimlerin varlığı veya yokluğu tespit edilerek riskler nitel olarak değerlendirilebilmektedir. Ortaya çıkan analiz sonuçları doğrultusunda bireye özel sağlık önerileri, beslenme, yaşam tarzı ve nutrasötik desteklerle beslenme danışmanlığı, kronik hastalıkların ve hastalık risklerinin yönetimi için program sunulur.

DNA Health Testiyle Analiz Edilen Biyolojik Alanlar

DNA Health testiyle aşağıdaki biyolojik alanlarla ilgili genler analiz edilir ve analiz sonuçlarına dayanılarak bu alanlarla ilişkili kronik hastalık geliştirme veya hastalık riskleri değerlendirilir.

Lipid metabolizması: Kalp sağlığı; beslenme, genetik ve çevresel faktörlerin dengesine bağlıdır. Bazı genler LDL ve HDL kolesterol seviyelerini etkiler ve kalp hastalığı riski
ile ilişkilidir.

Metilasyon: DNA onarım prosesine “metilasyon” denir.
DNA metilasyonu en temel epigenetik mekanizmalardan biridir. Bu mekanizmada meydana gelebilecek bir düzensizlik, birçok hastalığın temelini oluşturabilir. Gen analizleriyle DNA metilasyonunun araştırılması, hastalık risklerinin veya oluşumunun aydınlatılmasına katkı sağlar.
 
Detoksifikasyon: Detoksifikasyon, vücuda zarar veren toksinlerin böbrek, karaciğer ve ter bezleri ile vücuttan atılması ve organizmanın arınmasıdır. DNA Health testi ilgili genlerin analiziyle kişinin detoksifikasyon becerisini tanımlar.
 
Enflamirasyon: Enflamasyon vücudun bağışıklık ve doku iyileşmesinde hayati tepkisidir. Vücutta enflamatuar maddelerin salınımı, enflamasyonu yönlendiren genler tarafından kontrol edilir. Obezite, kalp hastalığı, artrit ve enflamatuar bağırsak gibi birçok yaygın hastalık, kronik düşük dereceli enflamasyonla ilişkilendirilmiştir.
 

 

Oksidatif stres: Vücudumuza alınan oksijenin kullanımı ve metabolizması sırasında oluşan agresif moleküller serbest radikallerdir.
Serbest radikaller, vücudun enerji üreten biyokimyasal işlemlerinin yan ürünüdür. Vücudumuz bu radikalleri kontrol altında tutar, ancak bazen aşırı reaktif olabilir, DNA, protein ve hücresel membranlara zarar verebilirler.

Bu duruma oksidatif stres denir.

Kemik sağlığı: Kemik yoğunluğu ve sağlam kemik yapısı vücudun ayakta durmasını sağlayan iskelet sistemi için çok önemlidir. Son araştırmalara göre kemik sağlığının analizinde ve kaybının önlenmesinde hem beslenme hem de genetik faktörler önemli rol oynamaktadır.

İnsülin hassasiyeti: İnsülin pankreasın salgıladığı bir hormondur. Ana rolü kanda dolaşan şeker miktarını düzenlemektir. İnsülin
obezite, Tip 2 diyabet, yüksek tansiyon,
kalp hastalıkları da dahil olmak üzere sık görülen birçok rahatsızlıkta önemli bir rol oynar.

Gıda hassasiyeti: Belirli besinlerde bulunan bazı gıda bileşenleri, bireyleri farklı şekilde etkileyebilir. Son araştırmalar, bireyin belirli bir gıda bileşenine nasıl cevap verdiği konusunda genetik testlerin güçlü bir rehber olarak kullanılabileceğini göstermektedir.

DNA Health genetik testi aşağıdaki biyolojik alanlara ait bilimselliği kanıtlanmış ve öneme haiz genleri analiz eder:

• Lipid metabolizması • Metilasyon
• Detoksifikasyon
• Enflamasyon
• Oksidatif Stres
• Kemik Sağlığı
• İnsülin Hassasiyeti
• Gıda hassasiyeti

Aşırı Demir Yükü – Laktoz İntoleransı – Kafein Hassasiyeti PUFA Metabolizması ((Çoklu doymamış yağ)
Tuz Hassasiyeti – Damak Tadı – Alkol Metabolizması