Fonksiyonel beslenme

Fonksiyonel tıp yaklaşımında hastalıklara neden olan kök sebeplere inmek amaçlanır.

Sağlıklı yaşam tarzı, detoksifikasyon sistemlerin desteklenmesi, hasarlı bağırsak duvarının, mikrobiyatanın onarılması ve çevresel toksinlere maruziyetin azaltılması hedeflenir ve kişinin beslenme planı bu hedefler ışığında düzenlenir.

Fonksiyonel tıpta kişi bütünsel olarak incelenir ve kişinin otoimmün hastalık durumu, toksik yüklere maruziyeti , besin duyarlılıkları, alerjileri, kazein, gluten, laktozun vücuttaki etki mekanizması gibi faktörler değerlendirilir.

Bu değerlendirme sonucu kişinin yaşam tarzına uygun Eliminasyon diyetleri, Mitokondriyal beslenme, Aralıklı açlık, Ketojenik diyet, düşük FODMAP diyeti, Candida diyeti gibi çeşitli tedaviye yönelik beslenme yaklaşımları uygulanır.